Esenler Hakkında

 

 

Esenler, İstanbul'un ilçelerinden biridir. Kuzeyde Bayrampaşa, güneyde Güngören, güneydoğuda Zeytinburnu, batıda Bağcılar ilçeleriyle komşudur. Esenler, 18 mahalleden oluşmaktadır ve yüzölçümü toplam 5.227 hektardır.

Esenler, çevresindeki ilçelerden farklı olarak, sanayi merkezi olmaktan çok bir yerleşim merkezi özelliğindedir. Esenler'i Davutpaşa yoluna bağlayan Ayazma yolu üzerindeki su kontrol kuyuları, şimdi Belediye oto Garajı olarak kullanılan Üçyüzlü, Ayazma Çeşmesi, Su Terazisi ve garaj içinde yıkık vaziyette olan Kilise güzel bir mimari örnek olarak karşımıza çıkar. Esenler Merkez Camisi'nin karşısındaki Kilise kalıntısı restore edilerek günümüzde Dijital Kütüphane olarak hizmet vermektedir. İstanbul surlarının yıkılmasından sonra bu bölge toprakları askeri bakımdan önem kazanmıştır. İlçe Tarihinin İstanbul Tarihi içinde mütalaa edilmesi gerekir. İlçe tarihi eser bakımından zengin sayılmaz. Bizans ve Osmanlı dönemine ait çeşme, su kemeri, su terazisi ve sebil günümüze ulaşan tarihi yapılardır. Bu eserlerin de kitabeleri tahrip edildiği için yapım tarihleri hakkında bilgi vermek mümkün değildir. Bunlar: Avas kemeri, Atışalanı Çeşmesi, Atışalanı Sebili, Menderes Çeşmesi (Litros Ayazması), Yavuz Selim Çeşmesi ve Nene Hatun Çeşmesi.

ESENLER TARİHÇE:

Esenler, Bizanslılardan kalma bir yerleşim alanıdır. Bu bölgenin en eski halkı Litros (Esenler) ve Avas (Atışalanı) adlarıyla kurulan köylerde yaşayan Rumlardır. Esenler ve Atışalanı köyleri İstanbul'un Türk'ler tarafından fethine kadar Bizans köyleri olarak kalmış ve Bizans İmparatorluğu'na türlü tarım ürünleri yetiştirerek ekonomiye katkıda bulunmuşlardır.

 

 

Osmanlı döneminde Mahmutbey nahiyesi içerisinde birer Rum yerleşim yeri olan Litros ve Avas köylerinin etnik yapısı Lozan Antlaşması'yla değişti. Cumhuriyet döneminde Rum kökenli halkın Yunanistan’a göç etmesiyle boşalan köylere, Doğu Mekodanya’dan gelen Türkler iskan ettirildi. Uzun yıllar mübadele köyü konumunda kalan Litros ve Avas isimlerini 1930’lu yıllara kadar korudu.  1937-1940 yıllarında gerçekleştirilen değişiklikle Litros-Esenler, Avas-Atışalanı olarak Türkçeleştirildi.

 İlçemiz, tarihi eser bakımından zengin olmamakla birlikte Bizans ve Osmanlı dönemine ait bazı tarihi eseler günümüze kadar gelmiştir.

 

Bu eserler; Avas Kemeri, Otağ-ı Hümayun, Tarihi Fırın, Davutpaşa Kışla Binası, Tarihi Eser, Su Terazisi, Menderes Çeşmesi, Atışalanı Su Mahzeni, Atışalanı Çeşmesi, Namık Kemal Çeşmesi ve Nine Hatun Çeşmesi’dir.

 

 

Bu eserlerden Avas Kemeri restore edilerek günümüzdeki su kemeri görüntüsüne kavuşturulmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde bulunan Otağ-ı Hümayun da 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti programı kapsamında restore edilmiş ve kültür-sanat etkinliklerinde kullanılmaktadır. Menderes Mahallesinde bulunan ve dört duvar bir yapı halinde günümüze ulaşan tarihi eser ise 2010 yılında yapılan restorasyon çalışması ile Dijital Kütüphane’ye çevrilmiş ve kullanıma açılmıştır.

 

Esenler, Bakırköy ilçesine bağlı iken 1992 yılında yapılan değişiklikle Güngören ilçesine bağlanmıştır. Ardından 1993 yılında yapılan değişiklikle Güngören’den ayrılarak İstanbul’un 33. İlçesi olmuştur.

 

Esenler, coğrafi büyüklük bakımından İstanbul’un 11. ilçesi olup nüfus bakımından ise 12. ilçesidir.

İLÇE NÜFUSU:

2017 yılı sonu itibariyle yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ilçemizin toplam nüfusu: 454.569'dur. 
 
İlçemiz nüfusunun 221.153'ü kadınlardan, 233.416'sı ise erkeklerden oluşmaktadır.
 
 
Mahalle Nüfusu:
 
 

Belediye Başkanı: M. Tevfik GÖKSU

Kaymakam: Adil KARATAŞ

Milli Eğitim Müdürü: Bayram ERCAN